Skip to content

Bygdestenen – Obesvarade historiska frågor om gränsstenen i Bygdefjärden

26 augusti, 2010

NILS AHNLUNDS BOK Oljoberget och Ladugårdsgärde innehåller ett kapitel om Bygdestenen (sid. 95-130). Traditionerna om Bygdestenen inspirerar Nils Ahnlund att skildra norra Norrlands och norra Finlands kolonisation efter 1323, då Nöteborgsfreden drog gränsen mellan Sverige och Ryssland från Systerbäck till Bottenhavet. Först så småningom hejdades det rysk-karelska framträngandet mot väster och söder.
Som nyss sades förtäta sig dessa fejdesägner just över Bygdeå, en gång den yttersta avsatsen i norrländsk samhällsordning. Och särskilt samla de sig kring Bygde sten, som här i egenskapen av det omstridda gränsmärket bytt plats med det sju gamla mil norrut belägna Bjuröklubb.

Klippan i Bygdefjärden

Nils Ahnlund skriver ”Bygde sten är en reslig klippa på ett litet skär i Bygdefjärden, en halv mil norr om det från 1809 års krig bekanta Ratan och ett kort stycke från fasta landet, mitt emot byn Dalkarlså nedanför kyrkan.

På högsta krönet av denna klippa sågs fordom en inristad figur, påminnande om ett fartyg med segel;

så i varje fall enligt det äldre ortsminnet.”

Läs mer…

Annonser

Bygdestenen – Sveriges historiska gränssten

25 augusti, 2010

BYGDESTENEN är en tjugo meter hög sten, ett jättekast från istiden.

Plats: liten halvö i Bygdeå socken ute vid Bottenvikens strand, några mil norr om Umeå.

Bygdeå Bygdesten Vy från Bygdesten Fotograf: Ingen uppgift

Bygdestenen är en gränssten från år 1323 och tillika en vida känd marknadsplats i Skinnarbyn.

I projektet finnpro2000 skriver Mikael Reuter:

BYGDESTENEN är inte märkt på någon svensk karta. Inte heller nämns den i ortens turistguider fast senare kultställen över svensk-ryska bataljer nämns i överflöd i trakterna kring Täfteå och Ratan. Trots det står Bygdestenen kvar där istiden lämnade den. Norr om Umeå kör man in mot Ratan, passerar tullmagasinet grusvägen ett par kilometer. Vid 90 graders kurva till vänster (mot väster) sväng till höger mot sommarstugeområde. Vägen är olagligen bommad för den är allmän väg. Kör ett par kilometer tills du ser en hemmagjord skylt ”Bygdestenen” peka till höger, d.v.s. mot havet. Snart kan du parkera vid foten av Bygdestenen vid vändplatsen. Skylten har lagts av äkta par som bor i sin sommarstuga vid skuggan av jättekastet och berättar gärna om Bygdestenens historia. Klättra upp på Bygdestenen och du beskådar en historisk utsikt. Här hade landsborna och från havet inkommande sin riktpunkt att mötas och handla. Till Bygdestenen kom ryssar (läs: kareler) att idka handel med kvener (kainulaiset), och Bygdestenen ritades på kartorna som gräns mellan Sverige och Novgorod vid Nöteborgsfreden år 1323.

Mikael Reuter

Läs mer…

General Gotovtsov 1809 och studenterna på kyrktaket 1994

11 januari, 2010

Foto Ulf Forsberg

ULF FORSBERG på ulfspicture.se fotograferade år 1994 den ryske generalens gravsten (t.h.) och kyrktakstjärandet.

Läs mer…

Ferdinand Boberg 1924 och Portlidret vid Bygdeborgs kaptensboställe

11 januari, 2010

BYGDEÅ HEMBYGDSFÖRENING har på sin hemsida dels ett foto och dels en tecknad bild av portlidret från 1960 vid Bygdeborgs kaptensboställe. Teckningen är gjord av Ferdinand Boberg år 1924.

PRESENTATION Ferdinand Boberg. Se också en mycket intressant artikel om F. Bobergs ”Svenska bilder”

Se: Bygdeå 1924 och I Ferdinand Bobergs fotspår

Läs mer…

General Semjon Stepanovitj Gotovtsov stupade i Sävar och begravd i Bygdeå

27 december, 2009

KYRKOHERDE i Bygdeå under krigsåret 1809 var Jonas Genberg som också fick ta hand om begravningen av en dödad rysk general på Bygdeå kyrkogård. Mot en ersättning av 75 rubler skulle en gravsten med inskription ordnas. Den stupade ryssen var generalmajoren och riddaren SEMJON STEPANOVITJ GOTOVTSOV, som dödades i strid den 19 augusti 1809 vid Sävar.

Gravstenen finns vid ingången till Bygdeå kyrkas sakristia.

Inskriptionen på gravstenen översatt till svenska ska vara: ”Här vilar stoftet av generalmajoren och riddaren Semjon Stepanovitj Gotovtsov som dödades på slagfältet mot de svenska trupperna år 1809, den 7 augusti, vid orten Sävar. Hans liv var 40 år, 7 månader, 7 dagar.”

Läs mer…

Filmen ‘Sveriges sista slag’ 19 augusti 1809

26 december, 2009

Filmen SVERIGES SISTA SLAG – Den svenska styrkan under befäl av general Gustav Wachtmeister – syftar till göra ett historiskt återskapande av slaget i Sävar den 19 augusti 1809.

‘Sveriges sista slag’ kan ses i 8 delar på YouTube.  Produktion: Clash Kommunikation / Clashy Studios. Producent: Joachim Ljungquist.

— — —

Sveriges sista slag utspelades i Sävar den 19 augusti 1809.

Men det sista och avgörande slaget stod dagen efter – den 20 augusti 1809 – i Ratan i Bygdeå socken.

/DSr

Böcker om Märkesåret 1809 – Litteraturlista

25 december, 2009

— — —

En alldeles utmärkt litteraturlista om händelserna 1809 återfinns på Märkesårets officiella hemsida: Böcker om Märkesåret 1809.

Här återfinns ett 80-tal titlar från ”Kärlek och krig. Revolutionen 1809” av Anders Isaksson till Gunboat Number 14 av Jens Kuhn.

Litteraturlistan uppdateras enligt hemsidan Märkesåret 1809. Den som vill bidra med uppdatering kan vända sig till sekretariatet@markesaret1809.se

/DSr