Hoppa till innehåll

Bygdestenen – Obesvarade historiska frågor om gränsstenen i Bygdefjärden

26 augusti, 2010

NILS AHNLUNDS BOK Oljoberget och Ladugårdsgärde innehåller ett kapitel om Bygdestenen (sid. 95-130). Traditionerna om Bygdestenen inspirerar Nils Ahnlund att skildra norra Norrlands och norra Finlands kolonisation efter 1323, då Nöteborgsfreden drog gränsen mellan Sverige och Ryssland från Systerbäck till Bottenhavet. Först så småningom hejdades det rysk-karelska framträngandet mot väster och söder.
Som nyss sades förtäta sig dessa fejdesägner just över Bygdeå, en gång den yttersta avsatsen i norrländsk samhällsordning. Och särskilt samla de sig kring Bygde sten, som här i egenskapen av det omstridda gränsmärket bytt plats med det sju gamla mil norrut belägna Bjuröklubb.

Klippan i Bygdefjärden

Nils Ahnlund skriver ”Bygde sten är en reslig klippa på ett litet skär i Bygdefjärden, en halv mil norr om det från 1809 års krig bekanta Ratan och ett kort stycke från fasta landet, mitt emot byn Dalkarlså nedanför kyrkan.

På högsta krönet av denna klippa sågs fordom en inristad figur, påminnande om ett fartyg med segel;

så i varje fall enligt det äldre ortsminnet.”

MERA: Professor Nils Ahnlund om Bygde sten

Ett mycket intressant brev om Bygdestenen från den 19 augusti 1695 ger en god bild av stenens betydelse i 1300-talets och senare historia.

FÄLTMARSKALKEN ERIK DAHLBERG också känd för verket Suecia antiqua et hodierna i tre band om 353 planscher hade sänt fortifikationslöjtnanten Wollmar Gustaff Läw till Norrland med uppdraget att teckna ett antal orter och städer samt också avteckna fornminnen. Erik Dahlberg själv reste aldrig norrut utan lät tecknare göra jobbet. I ett brev från Umeå daterat 1695-08-19 beskriver löjtnant Läw sin resas resultat och vedermödor och av fornminnen är det enbart Bygdestenen som visar sig vara av värde. Se: Bygdestenen enda fornminne i Norr 1695

Bygdestenen från 1323 måste fram i ljuset

BYGDESTENEN är inte märkt på någon svensk karta. Inte heller nämns den i ortens turistguider fast senare kultställen över svensk-ryska bataljer nämns i överflöd i trakterna kring Täfteå och Ratan. Trots det står Bygdestenen kvar där istiden lämnade den. Norr om Umeå kör man in mot Ratan, passerar tullmagasinet grusvägen ett par kilometer. Vid 90 graders kurva till vänster (mot väster) sväng till höger mot sommarstugeområde. Vägen är olagligen bommad för den är allmän väg. Kör ett par kilometer tills du ser en hemmagjord skylt ”Bygdestenen” peka till höger, d.v.s. mot havet. Snart kan du parkera vid foten av Bygdestenen vid vändplatsen. Skylten har lagts av äkta par som bor i sin sommarstuga vid skuggan av jättekastet och berättar gärna om Bygdestenens historia. Klättra upp på Bygdestenen och du beskådar en historisk utsikt. Här hade landsborna och från havet inkommande sin riktpunkt att mötas och handla. Till Bygdestenen kom ryssar (läs: kareler) att idka handel med kvener (kainulaiset), och Bygdestenen ritades på kartorna som gräns mellan Sverige och Novgorod vid Nöteborgsfreden år 1323.

Se: Finnpro2000 av Mikael Reuter

Frågor

. . . HUR KOMMER DET SIG att Bygdestenen – i en jättekastshöjd om 20 meter vittnar både om sin istidsexistens och historiska Novgorodsgräns från år 1323 – står bortglömd där ute på halvön Bygdesten?

. . . Hur kommer det sig att Skinnarbyn med sin internationella marknadsplats ute på Bygdesten med alla affärer av bärnsten och djurhudar under århundraden inte fått den riksstatus den borde haft?

. . . Har Mikael Reuter i profinn2000 rätt i sina aningar och sin forskning?

. . . Vilka är frågorna som forskare eller blivande doktorander ställer om Bygdestenen från 1323 och vad kan gränsstenen i Bygdefjärden lägga till i förståelsen av Sverige och dess historia?

FÖR VIDARE STUDIUM
Ett rikt kapitel om Västerbotten, Bygdeå, Bygdestenen, Kvenland etc återfinns i Finnar, kvener och birkarlar av Mikael Reuter.

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: