Skip to content

Georg Carl von Döbelns tal på Umeå torg den 8 oktober 1809

9 oktober, 2009

Samhällsdebattören och bloggaren DICK ERIXON skriver om Georg Carl von Döbeln (1758-1820) och återger också hans Umeå-tal, där han tackade sina trupper.

Georg Carl von Döbeln

Soldater!

Jag har samlat armén att tillkännagifva, det en preliminär fredsafhandling den 17 September blifvit gjord emellan Svenska och Ryska makten. Denna fredstidning slutar ett förhärjande krigs alla olyckor. Den bör visserligen vara ett gladt budskap, helst Sveriges uttömda källor icke tillåta fortsättning af en strid, börjad af politiskt misstag och som i tvenne hela år aftynat alla dess krafter. Men Finland frångår Sverige – riksgränsen är Torneå elf.

Finnar!
Vid denna fred förloras tredjedelen af svenska kronans område; Sverige förlorar den stolta finska nationen, sitt kraftigaste stöd. Ej nog härmed, svenska armén förlorar kärnan och betydligaste delen af dess krigsmakt. Moderlandet är krossadt, försänkt i sorg och saknad öfver oersättliga uppoffringar, men den visa allmakten har beslutat våra öden, de måste mottagas med tålamod, med undergifvenhet.

Soldater! Kamrater! Bröder!
Ni, som under det nyss slutade krig med så mycken trohet och mandom, trots fiendtliga härens talrikhet, med vapnens sinliga styrka vid Siikajoki, Revolaks, Pulkila, Lappo, Kauhajoki, Alavo, Lappfjärd, Etseri, Nummijärvi, Jutas och Idensalmi besegrat fiende; Ni, som på egen hand återtogen halfva Finland, Ni, som slutligen öfvermannades att öfverlemna finska gränsen, I hafven sedermera med ståndaktighet stridt för moderlandets svenska jord.

I, härvarande!
ären dyrbara qvarlefvor af den stolta finska nation och dess tappra krigsfolk. Det är till eder jag bör och jag skall, med upprördt hjerta, förkunna konungens, riksens ständers, svenska folkets, svenska arméns, mina medbröders, min egen — det är allas uppriktiga tacksamhet […]

Tiden förändrar allt; men det försäkrar jag, och I skolen sjelfve finna det, att krigsmannasamband, knutet vid strid, faror, blod och död, upplöses aldrig. Således aren I och vi förvissade om hvarandras kärlek; krigsmannabroderskapet räcker lefnadens tid […]

Ni, svenska trupper!
som vid detta sorgbundna tillfälle aren närvarande, våren lefvande vittnen till svenska moderlandets oinskränkta tacksamhet. Svenskar! Våren stolta att hafva sett dessa finska qvarlefvor! […]

Ack, Ni finnar!
när ni återkommen till fosterbygden, så framfören svenska folkets tacksamhet till eder nation! Veten, att I återvänden med utslitna kläder, afstympade eller genomskjutna lemmar; men I medfören en rättskaffens krigsmannasjals synbara prydnad.

Fiender till svenska moderlandet kunnen I aldrig blifva; derom är jag förvissad; men förblifven i alla tider dess vänner! Skulle det nya herraväldets makt hindra er önskan och er viljas utöfning, så låt med hjertats och längd, och den tacksamhet, jag er förkunnat och nu förkunnar, har med detta vårt samband en oupplöslig förening.

Finnar! Bröder!
kunde mina ord beseglas med blodstårar från mina ögon, skulle de strömma och hvarje droppe försäkra eder om min vördnad, min vänskap!

DICK ERIXON kommenterar Döbelns tal på ett alldeles enastående sätt, vilket också ger talet relevans i allt slags ledarskap och samhällsbyggande i vår tid, 200 år senare:

Så rakt, så uppriktigt. Att kunna visa tacksamhet är något vi idag blivit alltför fisförnäma för att göra, är min reflektion. Men det Döbeln här gör är att lyfta människor som aldrig hört talas om posttraumatisk stress. När han ger uppoffringarna mening, visar beundran och sätter skeendet i ett sammanhang, blir svårigheterna lättare att bära. Det är jag övertygad om att det gäller i lika hög grad idag som då, även om uppoffringarna för de flesta är mindre nu.

Källa DICK ERIXON: Folkhjälten von Döbeln avtackade finska trupperna

/DSr

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: