Skip to content

Jakt & fiske i socknens 6 fjällträsk 1553

27 augusti, 2007

TallträsketBILD: Panorama Tallträsket

BÖNDERNA I BYGDEÅ SOCKEN hade år 1553 sex fjällträsk och de flesta bland dessa låg inom Skellefteå kommuns nuvarande område. Något senare har Bygdeå socken fjällträsk inom Vindelns nuvarande kommun.

Fjällträsken som hörde till Bygdeå socken är belägna längs Tallån; ett källflöde till Rickleån (Bygdeälven), ca 15 km långt. Rinner upp i Tallträsket, 246 m.ö.h., och mynnar i Västerbottens största sjö Bygdeträsket, 131 m.ö.h. en omkr. 28 kvkm stor sjö i Burträsks socken genomfluten av Rickleån, som där uppkommer genom sammanflödet af Risån, Sikån och Tallån.

Rickleån är skogsälven som är omkring 50 kilometer lång räknat från Bygdeträsket och omkring 110 kilometer lång inklusive källflöden som mynnar i Bottenviken, mellan Rickleå och Bygdeå. Tidigare har Rickleån troligen hetat Bygda, vilket betyder ”den som böjer”. dsfiske.

”FJÄLLTRÄSK” betecknar »träsk som belägne äro i Kronones allmänning». För vart och ett omtalas längd och bredd, antal fiskare, fångstredskap samt erlagd avgift.

Vid mitten av 1500-talet gjorde kustbönderna långa fiskefärder upp mot fjällen. De kunde vistas ett 20-tal mil in i Lappmarken i någon månad. Detta betraktade samerna som ett intrång. Inte heller kronan var särskilt trakterad av böndernas fjällfiske. Den tidens härskare såg helst att var och en ägnade sig åt ”sin egen” näring. Omkring 1560 mångfaldigades skatten för böndernas fiske i ”fjällträsk”. Det gjorde att fiskefärderna blev färre. Tendensen förstärktes på 1600-talet då missväxter och knektutskrivningar ledde till folkbrist i kustlandet. De sjöar som låg i gränstrakterna mellan kustbygd och lappmark var föremål för ständiga tvister. Detta ledde till att lappmarksgränsen drogs upp i mitten av 1700-talet.

— — —

REFLEKTION Fjällträsken var viktiga fiskesjöar för kustlandskapets folk. Röding och öring var kanske största delen av fångsten. Vilka flera arter? Vilka var de sex fjällträsken längs Tallån som hörde till Bygdeå socken? Under vilken historisk period var fjällträsken resurser för en kustbygd som Bygdeå socken? 1550-1750?

— — —

KÄLLOR
* Ulf Lundströms forskning Bönder och gårdar i Skellefteå socken 1539-1650.
* Rickleån Lst pdf sid 12f
* Om Risliden Lars-Åke Lundgren
* SOU 2005:79: Jakt och fiske i Lappmarken och västra Jämtlands län under 300 år, sid. 13f

/DS

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: