Skip to content

Jubileet av Märkesåret 1809 om 1 ½ år

16 juli, 2007

Kulturfonden för Sverige och FinlandUMEÅ KOMMUN har startat med bl.a. ”Samverkan över gränserna” i samarbete med Umeå universitetet. Hur det förhåller sig med Robertsfors kommun, som med Bygdeå socken bör ha extra intresse för Krigets Ratan 1809, är obekant.

I UMEÅ finns ett stort intresse för minnesåret. Umeå kommun, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting vill ha en framträdande plats år 2009. Förra veckan var jag i Umeå, där ambassaden i samarbete med Umeå universitet genomförde svensk-finska temadagar ”Samverkan över gränserna” – Nordliga Rummet å Umeå Folkets Hus och universitetet.

Umeå är en dynamisk och växande stad i Sverige med nära förbindelser med Vasa och Österbotten över Kvarken. Framförallt har Umeå en egen historisk erfarenhet från år 1809. Staden och dess invånare hamnade i centrum för dramat när fienden trängde in i området under stridens år 1809. Under vinterkriget utgick också den s.k. Kvarkentrafiken från Umeå över Kvarken till Vasa och därifrån vidare till Karelska Näset. Under februari-mars 1940 transporterade hundratals svenska åkare över 2000 billaster krigsmateriel och förnödenheter den 120 kilometer långa sträckan över Kvarkens is. Det finns mycket att minnas och i Umeå vill man värna det gemensamma minnet,

säger ambassadör Pertti Torstila i anförandet ”Ambassadernas roll i förberedelserna” vid seminarium på Hanaholmen 12.4.2006 ”Året 1809 – ett nytt Finland, ett nytt Sverige: Vad vill vi göra år 2009 – med anledning av 1809?”

Pertti Torstila – idag statssekreterare vid utrikesministeriet i Helsingfors – säger vidare:

Minnesåret 2009 – 200 år efter rikssprängningen – kan med bra planering och rätt genomförd bli en rad evenemang som utgör ett viktigt bidrag till främjandet av det svensk-finska samarbetet och ländernas ömsesidiga förståelse och kunskap. Mina iakttagelser som ambassadör i Sverige åren 2002-2006 har styrkt det faktum att även om vår kännedom om varandra har ökat, är den fortfarande obegripligt liten. I Sverige kan man ganska lite om Finland och om vår historia och det svaga intresset tyder till och med på likgiltighet. I Finland vet man kanske lite mer om Sverige, men vi har inte heller någon anledning att slå oss för bröstet. Våra landsmäns inställning till det västra grannlandet är ofta präglad av förutfattade meningar, har en ringaktande klang och är ofta komplexfylld. Därför erbjuder minnesåret 2009 en unik möjlighet, som bör utnyttjas maximalt till gagn för båda länderna.

Jag har många idéer om hur programmet för minnesåret skulle kunna se ut. Jag har i Stockholm tillsammans med andra intresserade funderat över frågan om hur man skulle kunna närma sig år 2009 utgående från triokonstellationen Sverige-Finland-Ryssland. Jag kommer snart att få många tillfällen att tänka mer grundligt på den frågan i mitt nya uppdrag i utrikesministeriet, och i den av statsrådskansliet tillsatta förberedelsekommittén för minnesåret 2009, som leds av statsministern. Jag koncentrerar mig därför nu på mitt ämne för dagen: ”Ambassadernas roll i förberedelserna”. Jag talar ur Finlands Stockholmsambassads perspektiv, men jag antar att liknande tankar råder på ambassaden vid Salutorget.

— — —

Riksarkiven i Sverige och Finland
Leif Gidlöf/Riksarkivet i Sverige
– Riksarkivet i Sverige bidrar med material. Arkivbildningen för år 1809 finns till största delen i Sverige.
– Riksarkivets primära utgångspunkt är inte att endast koncentrera sig på 1808-1809 utan att också se händelsernas inverkan på längre sikt.
– Riksarkivet kommer att fira jubileet år 2009 på följande sätt:
– Årsboken kommer att ha temat Sverige-Finland.
– Finska handmålade kartor kommer att publiceras antingen på nätet eller i bokform. Kartorna
finns i Sveriges krigsarkiv.
– Man kommer att medverka med material i andras utställningar.
– Man kommer att arrangera forskarsymposier om 1809-problematiken.
– Projektet “Baltic Connections”, som Riksarkivet medverkar i är ett exempel på andra projekt som tangerar jubileet.

— — —

Sveriges och Finlands riksdagar och året 1809
Margareta Brundin/Sveriges riksdag
– Sveriges riksdag kommer år 2009 att fira 1809 års Regeringsform, 1809 års Konstitutionsutskott och 1809 års Justitieombudsman.
– Regeringsformen kommer att firas med en utställning, historiska visningar i riksdagen,
Riksmötets öppnande, utgivning av en kortare skrift och med historiska webbsidor.
– Konstitutionsutskottet kommer att firas med ett statsvetenskapligt symposium och utgivandet av historiska dokument.
– Justitieombudsmannens kansli kommer att firas med ”International Ombudsman Institute”
9:e världskongress i juni 2009 samt med ett vetenskapligt symposium och utgivning av en
jubileumsskrift.
– Sveriges riksdag är öppen för alla förslag om samarbete med Finland.

— — —

Per Sandin/Livrustkammaren
– Livrustkammaren kommer att uppmärksamma jubileet 2009 genom att arrangera en utställning med tillhörande utställningskatalog. Syftet med utställningen är att ge en bred bild av framför allt den politiska, sociala och kulturella utvecklingen i Sverige under åren 1808-1814.

Källa: Kulturfonden 200-årsminnet av 1809

— — —

REFLEKTION Statssekreteraren vid UD i Finland Pertti Torstila talar om det stora intresse som finns i Umeå kommun för Märkesåret 1809. Till Umeå hör Sävar och slaget där. Till Umeå hör von Döbeln och Kamenski etc.

Ratan hör till Bygdeå socken i Robertsfors kommun, där det också föreligger ett mycket stort intresse för Märkesåret 1809. Nationalkommittén för Märkesåret 1809 kommer efter sommaren att som samordnande svensk organisation låta Sveriges Västerbotten med Ratan och Sävar få mera kunskap om vad som är å färde. . .

Vad säger oss de tre uttrycken ”Affairen vid Ratan”, ”Träffningen vid Ratan” och ”Slaget vid Ratan” om det som hände den 20 augusti 1809?

/DSr

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: