Skip to content

Generalen till Drottningen om Servenius

9 juli, 2007

Carl-Gustaf GillbergSlaget vid Ratan den 20 augusti 1809 Akvarell av Carl-Gustaf Gillberg

SERVENIUS: soldathustrun Katrin Servenius
GENERALEN: greve Gustaf Wachtmeister
DROTTNINGEN: Hedvig Elisabet Charlotta

OM EWN SOLDATHUSTRU i fält 1808-1809 har Krigsarkivet * ett spännande dokument… nämligen ett brev från Wachtmeister som berättar om hustrun till soldaten Servenius vid Drottningens livregemente till fot.

Hon hade följt sin makes förband ut i fält, för att hon ”beslutit att lifva och dö vid sin mans sida” som det står i brevet. På olika sätt hjälpte hon sin man och hans kamrater under striderna vid Ratan och Sävar 1809, såväl före som efter det att hennes make tillfångatagits av ryssarna.

Drottningens LivregementeFör hennes modiga agerande ville Generalbefälhavaren för Kustarmén, greve Gustaf Wactmeister, förära henna ”Medaillen för Tapperhet”. Därför skrev Wachtmeister denna rapport till Drottning Hedvig Elisabet Charlotta:

Underdånigaste Rapport.

Ibland de Bragder, hvilka göra
vårt Fosterland å nyo sällt
och redan Stridens vapen fällt
jag nyss ett hjelteprof fått höra,
som skall vår milda Drottning röra
och som berättas oförmäldt.

En Soldat, vid namn Servenius, utaf Eders Majts Egit regemente, hvilket vid alla tillfällen visats sig värdigt det Höga namn det fått äran att bära, har, enligt i underdånighet bifogade Rapport ifrån Brigadchefen, Öfver Adjutanten, Öfversten och Riddaren Friherre Boye, fått tillfälle, – ty kärleken får det alltid! – att vid Trouppens embarquering i Gräddö, smyga sin hustru med sig, som beslutit att lifva och dö vid sin mans sida.

Hon bevistade i karlakläder, affairerne vid Säfvar och Ratan, der hon äfven sedan hennes man vid förstnämnde ställe blef skjuten eller fången, under fiendens eld, hopsamlade tappade fiendtlig Amunition hvarmed hon försedde månge af sin mans kamrater, som bortskjutit sina patroner.

Först då expeditionen till Piteå skulle afgå, uptäcktes henes förklädning, så hon redan stod färdig att följa Commenderingen, för att för tredje gången, efter sin förmåga, gagna sitt Fädernesland.

Af dessa anledningar, och för att på en gång belöna Tapperheten och den ägta Troheten, har jag trott mig böra tilldela henne Medallien för Tapperhet.

Milda Drottning! Då man ger
priset åt Ert kön, för dygder
vördade i dessa bygder,
tänker man förtjust på Er.
Hoppas Lyckan, Hoppas friden,
hoppas på den glada tiden
under förra Gustafs dar.
Sällheten, som flygtig var,
Svea folk fått åter njuta
sen Ni Kronan trädde till —
Men då hjertat tala vill
bjuder Vördnaden att sluta.

Högquarteret Umeå den 6:te September 1809

Wachtmeister
General Befälhafvare för Kust Armén

G Lagerbring
Tjenstgörande General Adjutant vid Kust Armén

KÄLLA: Om ewn soldathustru i fält 1808-1809 Riksarkivet

— — —

AFFAIREN VID RATAN är titeln på en bok skriven av Björn Holm. En av huvudpersonerna i boken är Katrin Servenius som klädd i uniform följer med sin man, löjtnanten Servenius, till striderna i byn Ratan i Västerbotten.

Enligt Gustaf Wachtmeister stupade 35 officerare, 36 underofficerare, 12 musikanter samt 831 man, ”corporaler och soldater” vid slagen vid Sävar och Ratan år 1809. De är de sista striderna i kriget mot Ryssland och det sista som utkämpats på svensk mark och satte slutgiltigt punkt för Sveriges stormaktstid.

Den ryska ockupationstruppen
, som bestod av 8 000 man, leddes av general Nikolaj Kamenskij. Ryssarna segrade över de antalsmässigt betydligt överlägsna svenska styrkorna. Det berodde främst på flera olyckliga taktiska beslut från svenskt håll.

Björn Holms bok erbjuder en spännande läsning med historiskt material som förmedlar en lärorik och intressant läsupplevelse. Boken ”Affairen vid Ratan” är baserad på dagboksanteckningar av bataljonspredikanten Ernfred Gravallius. Björn Holm skriver att Gravallius faktiskt ”kan göra anspråk på att vara Sveriges förste krigskorrespondent, mer än fyra decennier före den i tidningshistorien mer berömda engelska rapporteringen från Krimkriget.” Historikerna har också haft stor glädje av hans dagbok ”Ehrnfred Gravallius Resa ifrån Gräddö till Ratan eller Berättelse om Kust-Arméens Expedition till Vesterbotten i augusti månad 1809”.

Skeppet Adolf Fredrik Hur såg den marina styrka ut som sändes norrut? ”Tillsammans utgjorde flottan inemot 120 segel. Hvart och ett av de tre stora skeppen hade 12 á 14 kanonslupar i släptåg. Åsynen av dessa flytande massor var högst imponerande”, skriver Gravallius i sin dagbok. Det största av fartygen var Hans majestät Konungens 70 kanoners linjeskepp ”Adolf Fredrik” med 610 mans besättning. Fartyget var 51,7 meter långt och med en bredd på 13,9 meter. Under resan mot Ratan transporterade ”Adolf Fredrik” också cirka 1 400 soldater, officerare, vapen och annan utrustning som skulle sättas in i striderna mot ryssarna.

Katrin Servenius har mod och handlingskraft utöver det vanliga. Officershustrun låter inte sin älskade gå ut i krig utan henne. Den unga kustskeppardottern följer efter med ett litet proviantfartyg. När hon är framme i Ratan klär Katrin Servenius sig i uniform och går med trupperna. Sin älskade löjtnant förlorar hon dock ur sikte. Tack vare henne får läsaren av boken veta mer om slagfältets ohyggligheter. Katrin Servenius är den första svenska kvinna som medaljerats för tapperhet i fält.

— — —

REFLEKTION Vad sägs om grevens brev till Drottningen? Skälen att skriva måste ha varit exceptionellt tunga med tanke på vad en general och desslikes greve kan komma sig för att skriva och det dessutom om en kvinna i denna tid 1809. Hennes bedrifter och mod måste höra till ett av de starkaste i svensk historia. Har genusforskningen uppmärksammat hennes liv och leverne? Vilken forskning finns om Katrin Servenius?

Som ”role model” för dagens flickor och unga kvinnor torde soldathustrun Katrin Servenius hamna mycket högt på en All Time Top 10-lista; kanske högst upp.

Vad säger oss de tre uttrycken ”Affairen vid Ratan”, ”Träffningen vid Ratan” och ”Slaget vid Ratan” om det som hände den 20 augusti 1809?

— — —

Affairen vid Ratan, förf. Björn Holm Förlag: Wahlström & Widstrand

Recension av Affairen vid Ratan: Befäl, Uno Gradin

FOTNOT angående soldathustrun Servenius:  En av Krigsarkivets
medarbetare, Ingrid karlsson, kommer ut med en uppsats i RA:s årsbok 2009, som handlar just om denna soldathustru, enligt Jan Dahlström 1.arkivarie vid Krigsarkivet (e-post 090304 till editor).

Annonser
5 kommentarer leave one →
 1. Elisabeth Beglund-A:son permalink
  3 april, 2009 15:22

  Hej!
  Var och lyssnade på Greger Ottossons ”1809 kärlek och krig”. Där berättar han historien om fru Servenius som fick tapperhetsmedalj. Enligt honom hette kvinnan Elisa Bernström som var gift med Servenius (alltså Elisa Servenius) och fick tapperhetsmedaljen. Historien har letas reda på av Tomas Andersson via demografiska databasen i Jörn.

 2. Ingemar permalink
  31 december, 2010 13:16

  Hörde talas om denna kvinna i morse, då jag tittade på TV 4 Fakta ocm just detta slag vid Ratan!
  Hon var för mig okänd. Har tidigare funnit en historia om en kvinnlig karolin Ulrika Eleonora Stålhammar som var ute i fält ca 90 år tidigare, hon var f ö dotter till en överstelöjtnant, Johan Stålhammar.

 3. Maria permalink
  27 februari, 2011 17:12

  Jag känner till fallet; Hedvig Elisabeth Charlotta omtalar det själv i sin berömda dagbok! Om du googlar kommer du att se en del länkar om henne, men då kallas hon Elisa Bernerström (Servenius som gift). Det finns andra exempel, som Lisbetha Olsdotter, Margareta Elisabet Roos och Brita Hagberg. Tyvärr är det först de allra senaste åren som den här informationen börjar bli mer uppmärksammad inom genusforskningen, helt enkelt för att kvinnornas historia inte uppmärksammades alls förrän på 1970-80-talet och man fortfarande håller på att gräva upp sådan här information.

 4. Utgivare av bloggen Dag Selander permalink
  27 februari, 2011 18:50

  Maria, tack för din kommentar. Intressant.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: