Skip to content

Produktion Bygdeå mejeri 1923

17 mars, 2007

MJÖLKPRISER Bygdeå mejeri 1923

PROTOKOLL fört med styrelsen för Bygdeåortens mejeriförening u.p.a. å Mejeriets lokal den 30 Dec. 1922

Närvarande styrelsemedlämmar voro Leon. Joh. Lundström Dalkarlså, Edvin Sundström Junkboda samt supleänterna Otto Bäckström Dalkarlså, Oskar Åström Åkulla och Gustav Bergstedt Bobacken.

§1 Behandlades frågan vilket mjölkpris som skulle bestämmas och beslöt styrelsen att betala 10 öre per kg månadsvis, resten betalas efter uträknat pris när osten blivit såld, efter avdrag för driftskostnader och räntor. Även beslöts att mjölkleverantör som icke är andelsägare skulle få samma betalning och för övrigt åtnjuta samma villkor sim medlämmar i föreningen.

§2 Bestämdes även att den mjölk som mejeriet skulle komma att sälja skulle kosta 20 öre per liter. Dock ansåg styrelsen det vara nödvändigt företaga en mindre sänkning å detta pris om varan underbydes i konkurenssyfte.

§3 Då det ansågs erforderligt att inköpa ett 10 tal famnar ved, beslöt styrelsen att höra stämmans yttrande och vid samma tillfälle mottaga anbud pr. famn om någon av andelsägarna skulle önska leverera.
[—]

Dag och ort som ovan
Ordf Edvin Sundström

——

P R O D U K T I O N 1 9 2 3

OM VÄSTERBOTTRENSOSTENAngående Västerbottensostens kvalité yttrade statskonsulent G. Liljhagen i sitt föredrag vid Kungl. Lantbruksakademiens sammankomst den 15 juni 1923 bl.a. följande:

”Västerbottningarna hava nu kommit till ett så gott resultat med sin ost i kvalitativt hänseende, att jag knappast tror, att de kunna uppnå ett bättre resultat. Det gäller för dem nu att förhindra tillbakagång. Jag har besökt de flesta mejerierna i Västerbotten och sett deras ostlager och det är nästan omöjligt att skilja det ena lagret från det andra. Alla ostar äro lika till storlek och utseende och det är sällsynt att få se någon felaktig eller skadad ost.”

De ostfel, som vanligast hava förekommit under året, ha varit ”blåsor” och ”mögel inuti osten”. Det förra felet har ofta berott på en felaktig mjölk och det senare på mögel, som inkommit i ostmassan under formningen eller genom öppningar i ostens yta. genom bättre mjölkkvalitet och användning av syra samt försiktighet vid ostens formning och ”stickning” hava dessa fel kunnat motverkas i åtskilliga fall. En hel del andra medel torde dessutom med fördel kunna användas för att ytterligare höja ostens kvalité.

AVSÄTTNINGSFÖRHÅLLANDENAvsättningen för mejeriprodukter har under året varit mycket god och priserna å Västerbottensost hava varit ovanligt jämna. Smörpriserna hava däremot varierat rätt mycket.

Partipriserna å kronstämplad Västerbottensost hava stått i 2:70-2:85 kr. per kg.

Mejerismör har betingat 2:60-3:80 kr. pr kg. i parti och landssmör har betalts med c:a 60 öre lägre pris pr kg.

Vasslesmörpriset har varit detsamma som för landssmör. Priserna å mjölk vid utminutering från mejerierna hava hållit sig mellan 18-26 öre pr liter.

MEJERSKEUTBILDNINGENVid Statens elevmejerier i Mångbyn och Hökmark hava 2 elever undervisats vid vardera för inträde vid mejeriskolan, och vid Statens mejeriskola i Flarken hava 5 elever erhållit undervisning under året samt utexaminerats och erhållit fullständiga avgångsbetyg, nämligen:

– Anna Andersson från Bygdeå socken
– Nanny Andersson från Lövångers socken
– Elina Burman från Burträsk socken
– Edla Burströn från Bygdeå socken
– Helena Eriksson från Umeå socken

Samtliga erhöllo platser såsom mejerskor inom länet.

Undervisningen vid mejeriskolan har under året varit densamma som under föregående år – ävensom de praktiska övningarna.

På grund av tillkomna nya mejerier o.s.v. rådde på hösten stor brist å mejerskor, varför i en del fall sådana utan fullständig utbildning måst anlitas.

MEJERIERNAEtt nytt mejeri har under året uppförts, nämligen Legdeortens mejeri i Bygdeå socken. Å detsamma hava inmonterats turbinseparator, kärnältare m.m. för vasslesmörberedning.

UPPGIFTER FRÅN VÄSTERBOTTENS MEJERIER ÅR 1923
Hushållningssällskapets årsrapport 1923 har uppgifter om invägd mjölk, försåld mjölk, osttillverkning, smörtillverkning, vasslesmör (messmör) samt mesost. Nedan är uppgifterna begränsade till invägd mjölk i kg, – och tillverkad ost i kg. Notera att antalet mejerier i Västerbotten 1923 uppgår till 46 stycken.

Bodbyn – 117650 – 9876
Burträsk – 139515 – 10789
Bygdeåorten – 119151 – 10004
Bäck – 270564 – 19260
Dalbacka – 104896 – 8640
Drängsmark – 253115 – 16320
Ersmark – 143645 – 13000
Estersmark – 470304 – 41097
Falmark – 200605 – 7207
Flarken – 785420 – 70065
Gräsmyrorten – 86894 – 6684
Gunsmark – 135152 – 10027
Gumboda – 216924 – 17000
Hökmark – 401278 – 32100
Hössjö – 116569 – 10869
Jörn – 52016 – 1439
Kolaboda Gamla – 93176 – 8188
Kolaboda Nya – 318889 – 27385
Kusmark – 88145 – 6187
Ljusvattnet – 129578 – 10900
Mångbyn – 268578 – 22852
Nolbyn – 57896 – 4565
Nordmaling – 153519 – 12266
Noret – 174298 – 14627
Norrlångträsk –19500 – 1500
Näset – 203787 – 17050
Ostvik – 14322 – 865
Renfors – 95663 – 6834
Rödåorten – 11037 – 970
Selet – 132503 – 11115
Skellefteå – 1682439 – 31880
Skråmträsk – 312653 – 25400
Slyberget – 28329 – 2458
Svanström – 101873 – 9216
Sävar – 41085 – 3391
Ultervattnet – 247985 – 21168
Umeå Mejeri AB (Umeå o. Spöland) – 4536901 – 36305
Uttersjön – 82212 – 6570
Vallen – 70168 – 5600
Vallens Nya – 149518 – 12400
Valliden – 126177 – 1030
Vebomark – 240104 – 18000
Åliden – 94011 – 7889
Ån – 44300 – 3500
Ånäset – 234795 – 20615
Överklinten – 50677 – 4241

Källor:
– Hushållningssällskapet Produktion 1923, Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå
– Folkrörelsearkivet i Västerbotten, Umeå

/DSr

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: